ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4
ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 นี้
สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ผ่านระบบ Online และระบบ On-site 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-5514011
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
-สำเนาบัตรปรชาชนของนักเรียน , บิดา-มารดา , ผู้ปกครอง       1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา-มารดา , ผู้ปกครอง        1 ฉบับ
-หลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียน (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1)      1 ฉบับ
-ใบรับรองผลการการศึกษา (ปพ.7) ระบุเกรดเฉลี่ย / ใบรับรองความประพฤติของสถานศึกษา    1 ฉบับ
-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตามดำ ขนาด 3 x 4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง)     2 รูป

คลิกลิงค์เพื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfks6I10HijlfVCiplcbBXML2_qVarb13hAu2WeQ0kwstVo6Q/viewform
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg-qwvryQfbIpS_0r6FG7zxqMHNB_6a8BAl3koXhR1Ye_gEQ/viewform
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 497 ครั้ง